Emisja obligacji

Emisja obligacji 2020:

 • Zaproszenie do składania ofert - PDF
 • Zaproszenie do składania ofert 2 - PDF
 • Odpowiedzi na pytania - PDF
 • Odpowiedzi na pytania 2 - PDF
 • Wybór oferty - PDF (30.11.2020)

Emisja obligacji 2018 II:

Emisja obligacji 2018:

 • Zaproszenie do składania ofert - PDF
 • Uchwała nr 33/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - PDF
 • Uchwała Nr XII/24/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Strzegom obligacji komunalnych w wysokości 19 300 000,00 zł emitowanych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - PDF
 • Odpowiedzi na pytania - PDF
 • Przedłużenie terminu - PDF
 • Wybór oferty - PDF (2018.06.21)

Emisja obligacji 2017:

 • Zaproszenie do składania ofert (sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Formularzu Ofertowym :  było 4 000 000,00 zł powinno być 8 000 000,00 zł)
 • Uchwała nr 75/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • Uchwała Nr III/233/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Strzegom obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000,00 zł emitowanych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciagnietych kredytów i pożyczek
 • Wybór oferty (2016.12.04)
Wytworzył:
Monika Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-12-12 09:58:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2020-12-01 16:02:46)