Podstawy prawne działania samorządu

Podstawy prawne działania Samorządu:.

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r.
    Rozdział VII zawiera podstawowe zasady rządzące instytucją samorządu terytorialnego, którego podstawową jednostką jest gmina. Konstytucja zezwala jednocześnie na wprowadzenie ustawą innych jednostek samorządu terytorialnego i regionalnego. Konstytucja porusza również, w ogólnym zarysie, problem dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz wspomina o ich organach stanowiących i wykonawczych. Art. 172 zezwala jednostkom samorządu terytorialnego na zrzeszanie się i współpracę, również ze społecznościami lokalnymi innych państw.
  • Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym
  • Statut Gminy
  • ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców
Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-05-08 08:31:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-06-25 14:13:17)