Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.


Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
 • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
 • Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
 • Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Informacja publiczna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o stepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1330 z późn. zm.)
 • Zarządzenie Nr 26/KU/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu - PDF
 • Zarządzenie Nr 9/KU/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 26/KU/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu - PDF
 • Zarządzenie Nr 25/KU/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 października 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 26/KU/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu - PDF
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - PDF

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 • Ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 1243 z późn. zm.)
 • Zarządzenie Nr 27/KU/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu - PDF
 • Zarządzenie Nr 10/KU/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 27/KU/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zasad udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu - PDF
 • Zarządzenie NR 26/KU2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 października 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 27/KU/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zasad udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu - PDF
 • Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - PDF

 

 

Wytworzył:
Dorota Kliza
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-01 10:00:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-07-18 12:16:11)