Sprawy obywatelskie

Sprawy obywatelskie

WSO.0143/K-4/2011 - Wydanie dowodów osobistych

  • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego DO/F/2 - PDF
  • Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych DO/F/3 - PDF
  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego DO/W/1 - PDF
  • Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym DO/ZA/1 - PDF
  • Zgłoszenie cofnięcia zawieszenie certyfikatów w dowodzie osobistym DO/ZA/2 - PDF
  • Pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego F-52/WSO(4) - PDF

WSO.0143/K-6/2011 - Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu / wymeldowaniu
Formularz: PDF

WSO.0143/K-9/2011 - Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania

WSO.0143/K-10/2011 - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Formularz: PDF

WSO.0143/K-11/2011 - Zgłoszenie pobytu czasowego
Formularz: PDF

WSO.0143/K-12/2011 - Zgłoszenie pobytu stałego
Formularz: PDF

WSO.0143/K-14/2011 - Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Formularz: PDF

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-06 11:25:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2021-03-18 14:01:53)